Damian Obara – cztery wiersze

Ilustrowała: Jagoda Jaworska

Damian Obara – cztery wiersze 

pod domem zbudowali mi indiański cmentarz

matka betonem zalała szczurowisko
karmiła fundament on puchł
a kiedy przetaczali bizony ja tańczyłem jak w ogniu choć lepkim
grzeznącym krokiem w zapadającym się denku
między taktami pióropusze

***

wykasłać teologię (jak beka sie alfabet),
cały czas niewinnie drzemiąc

w jamie. mieszańcem snu i strychu, który zabił apple.
wcześniej sprzątnął biurko… sumiennie.

ostrożnie, ojcowie mogą powstać z babć,
babcie z moczar, url ze mnie

prowadzi do wioski, rąbie drewno, wspomina małpę.

musisz cofnąć się do ziarenka, żeby zrozumieć żarno –
ojciec ukazuje się przez pączkowanie plwocin

w pysku koczkodana.

***

zbiorniki do fermentowania manny,
gorejący palmtop, filtr niebieskiego światła.

wypatruj dronki trzeciego dnia o świcie,
o brzasku wczytaj skrypty.

hermaszewskiemu

skroić słońce w oku
okruch skitrany pod powiece robal
i nie oddać niech wyślepią błyski

Damian Obara – urodzony w 1998 roku. Pochodzi z Kielc, mieszka w Warszawie. Redaguje pismo Trytytka. Opublikował wcześniej jeden wiersz o ekipie Friza.

Jagoda Jaworska – urodzona 24 czerwca 1997 roku w Świeciu. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom zrealizowany w Katedrze Grafiki UMK na Wydziale Sztuk Pięknych. Specjalność Grafika Warsztatowa, pracownia Wypukłodruku prowadzona przez prof. Marka Basiula dra hab. oraz dra hab. Michała Rygielskiego prof. UMK. Wśród osiągnięć dwie wystawy indywidualne oraz udział w dwudziestu ośmiu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W roku 2021 stypendystka Miasta Świecie, Miasta Toruń oraz Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia artystyczne. Interesuje się wszelkimi technikami graficznymi, w czasie studiów tworzyła głównie w technikach linorytu oraz drzeworytu, a także zajmowała się zagadnieniami z zakresu grafiki projektowej, w szczególności ilustracjami książkowymi.