Aktualności

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Tlen Literacki matronuje i patronuje pierwszej edycji Nagrody Dramaturgicznej im. Tadeusza Różewicza!

Zachęcamy do odwiedzenia strony Nagrody, na której znajdziecie więcej informacji – www.nagrodarozewicza.pl

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje:

9 października 2021 r., w setną rocznicę urodzin poety, ogłoszono pierwszą edycję Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Nagroda, ustanowiona przez Adama Neumanna, prezydenta Gliwic, w zamyśle jej inicjatorów ( Grzegorza Krawczyka, Dyrektora Teatru Miejskiego w Gliwicach, Joanny Oparek oraz Juliusza Pielichowskiego) ma na celu wsparcie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej. „Patronat Tadeusza Różewicza nad Nagrodą jest nieprzypadkowy – w Gliwicach przez dwadzieścia lat mieszkał i tu napisał nie tylko swoje najbardziej znane utwory sceniczne, ale i inne dzieła literackie, które odmieniły oblicze polskiej poezji i dramatu współczesnego.” – powiedział Grzegorz Krawczyk.

Tadeusz Różewicz był związany z Gliwicami w jednym z najpłodniejszych okresów swojej twórczości – zarówno poetyckiej, jak i dramatycznej. O naturze więzi łączącej go ze śląskim miastem, którego był honorowym obywatelem, mówił tak: „interesują mnie miasta w rozwoju, miasta dynamiczne, miasta, które zmieniają się w moich oczach i z którymi ja się zmieniam. Może dlatego przemieszkałem dwadzieścia lat w Gliwicach (…)”. To w nich powstało najbardziej znane dzieło sceniczne Tadeusza Różewicza – Kartoteka. Jak podkreśla Joanna Oparek, „w Gliwicach narodził się Różewicz-dramaturg, który pod koniec lat pięćdziesiątych – podobnie jak kilkanaście lat wcześniej na gruncie poezji – właściwe z miejsca zrewolucjonizował język powojennego dramatu polskiego. Nie sposób mówić o współczesnym teatrze bez Kartoteki, która już wkrótce zostanie wystawiona na deskach gliwickiego Teatru Miejskiego, zaledwie kilkaset metrów od domu, w którym została napisana”. Ale w kamienicy przy ulicy Zygmunta Starego 28 powstało także wiele innych, nie mniej ważnych utworów w dorobku autora Nic w płaszczu Prospera. Jak dodaje Juliusz Pielichowski, „Tadeusz Różewicz przeżył w Gliwicach blisko dwadzieścia lat – a nawet kilka lat więcej, jeśli doliczyć czas tuż po wojnie, gdy jeszcze jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego dojeżdżał do Gliwic z Krakowa, odwiedzając w nich swoją przyszłą żonę, Wiesławę. To w tym mieście stworzył wiersze i dramaty, które na stałe weszły do historii literatury – a po latach powrócił do niego raz jeszcze w przejmującym tomie Matka odchodzi”. W połowie lat sześćdziesiątych w jednym z wywiadów poeta przyznał: „pejzaż Śląska, rytm życia, czasu, pracy weszły do wnętrza mojej twórczości”.

Na zwycięzcę Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza czeka statuetka oraz kwota 50 000 zł. Nagroda przyznawana będzie rokrocznie. Ponadto nagrodzony dramat zostanie wystawiony na deskach Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz opublikowany przez Muzeum w Gliwicach w serii „Czytelnia Sztuki” poświęconej dramaturgii współczesnej. Dotychczas w serii ukazała się sztuka Michała Siegoczyńskiego Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach (w 2019 r. spektakl zdobył Grand Prix i szereg innych nagród w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego).

Do Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza mogą zostać zgłoszone utwory dramatyczne przeznaczone do wystawienia w teatrze, napisane w języku polskim przez autorów posiadających w swoim dorobku przynajmniej jeden wcześniej opublikowany (z nadanym numerem ISBN) utwór literacki i/lub wystawiony na scenie teatru repertuarowego. Zgłaszany do Konkursu tekst nie może być wcześniej publikowany ani wystawiony w formie sztuki teatralnej.

Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza składa się z trzech etapów. W etapie pierwszym Kolegium Kwalifikacyjne dokona wstępnej oceny nadesłanych tekstów (termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca każdego roku), wybierając spośród nich nie więcej niż 20 utworów i do 30 czerwca przekazując je do dalszej oceny Kapitule Nagrody. W etapie drugim, spośród utworów zarekomendowanych przez Kolegium Kwalifikacyjne, Kapituła Nagrody wybierze trzy teksty, kwalifikując je do finału Konkursu (ogłoszenie finalistów nastąpi do 30 września). Utwory zakwalifikowane do trzeciego etapu zostaną zaprezentowane w postaci czytań scenicznych na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach w okresie bezpośrednio poprzedzającym finałową galę Nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada każdego roku podczas dni teatru i dramaturgii współczesnej w Gliwicach, gdy Kapituła Nagrody wskaże zwycięski utwór i ogłosi zwycięzcę Konkursu – laureata Nagrody. Pozostała dwójka finalistów Konkursu otrzyma nagrody pieniężne w wysokości 5000 zł, a wyróżnione utwory zostaną zamieszczone w portalu internetowym Nagrody (www.nagrodarozewicza.pl).

Rada Programowa Nagrody

W skład Rady Programowej Nagrody Dramaturgicznej im. Tadeusza Różewicza wchodzą Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach, Joanna Oparek oraz Juliusz Pielichowski. 

Grzegorz Krawczyk

Menadżer instytucji kultury. Ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował na tej samej uczelni na studiach podyplomowych w dziedzinie zarządzania kulturą w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Następnie ukończył międzynarodowe studia podyplomowe MPA (Master of Public Administration) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej kierowanej przez prof. Jerzego Hausnera. Zdobył tam wiedzę z zakresu zarządzania instytucjami finansów publicznych. Uczestniczył w warsztatach menadżerów sztuki i w wielu specjalistycznych szkoleniach m.in. na temat sponsoringu i public relations w kulturze, funduszy unijnych i zamówień publicznych.
W 1997 roku współpracował z Maciejem Nowickim przy produkcji filmów o Bolesławie Micińskim (współscenarzysta) i Leo Lipskim, tworzonych w cyklu „Kultura duchowa narodu”. W 2000 roku był kierownikiem produkcji w Telewizji Puls. Po roku trafił do Teatru Banialuka w Bielsku-Białej, gdzie przez trzy lata pracował jako konsultant programowy i szef biura Festiwalu Sztuki Wizualnej „ANIMACJE”.
W Bielsku rozpoczął ścisłą współpracę z Piotrem Tomaszukiem reżyserem i twórcą teatru „Wierszalin” . Był jego asystentem przy tworzeniu spektakli „Cyrk Dekameron” i „Święty Edyp”. W 2003 roku wraz z Tomaszukiem reaktywował zawieszoną działalność Wierszalina. Mieszkał wówczas w Supraślu, który uważa za miejsce wyjątkowe. Organizował min. wyjazdy na festiwale: „W stronę europejskiej Polski” w Turynie; „TErra Polska” w Berlinie; „Neue stücke aus Europa” w Wiesbaden oraz do teatru La MaMa w Nowym Jorku.
W 2004 roku został zastępcą dyrektora Pawła Gabary w Gliwickim Teatrze Muzycznym gdzie odpowiadał za stronę administracyjno – organizacyjną instytucji oraz planowanie i wykonanie inwestycji, w tym m. in. odbudowę Ruin Teatru Miejskiego „Victoria”, modernizację siedziby GTM oraz kinoteatru „Bajka”. Pod koniec 2007 roku pełnił równocześnie obowiązki dyrektora naczelnego Teatru Dramatycznego miasta stołecznego Warszawy.
Od marca 2009 r. jest dyrektorem Muzeum w Gliwicach. W 2010 roku założył Czytelnię Sztuki, a następnie powiązany z jej programem wystawienniczo -wydawniczym  Dział Fotografii Artystycznej. Od 1 września 2015 r. do 31 lipca 2016 r. był ostatnim dyrektorem Gliwickiego Teatru Muzycznego, który następnie zgodnie z własną koncepcją organizacyjną i  programową przekształcił – za zgodą Prezydenta Miasta Gliwice i Rady Miasta Gliwice – w Teatr Miejski w Gliwicach.
Jest redaktorem oraz wydawcą książek ukazujących się w oficynie muzealnej, z których kilka zdobyło prestiżowe nagrody. Dla najmłodszych napisał krotochwilę pod tytułem Chłopiec z Gliwic, której radiowa i teatralna premiera odbyły się w 2014 roku.
W 2013 r. odebrał tytuł “Pracodawca Przyjazny Pracownikom” z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy.
W 2019 roku został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza za całokształt  działalności w sferze upowszechniania kultury.

Joanna Oparek

Urodzona w 1967 r. w Gliwicach. Poetka, pisarka, dramatopisarka, kuratorka interdyscyplinarnych projektów kulturalnych. We współpracy z galerią Otwarta Pracownia w Krakowie tworzy niezależną scenę teatralną oraz cykliczne wydarzenia łączące sztuki wizualne i literaturę. W Teatrze Miejskim w Gliwicach reżyseruje swój dramat Całe życie.

Juliusz Pielichowski

Urodzony w 1984 r. w Gliwicach. Poeta, tłumacz z języka angielskiego (E. Bishop, H.D. Thoreau). Opublikował tom wierszy Czarny organizm (Mikołów 2019). Okazjonalnie zajmuje się także krytyką literacką.

Organizatorem konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza jest Teatr Miejski w Gliwicach.

www.teatr.gliwice.pl