Start

„Występujący w stanie wolnym w powietrzu”. A także w Internecie i czasem na papierze.

Kwartalnik. Pogrobowiec „Feerii” założonych w 2016 roku na wydziale warszawskiej Polonistyki.
„Feerie” jednak zapragnęły zginąć, a my chcieliśmy oddechu i życia.
 
Reagujemy z poezją, prozą, esejem, dramatem oraz tłumaczeniami – a także każdą formą, jaką jesteście w stanie stworzyć. Prześlijcie je, a razem możemy wytworzyć aldehydy, amidy, estry, etery, fenole, alkohole, ketony, nitrozwiązki literackie.
 
Swoje teksty przesyłajcie nam na: tlen.literacki@gmail.com
Więcej informacji w zakładce dla autorów.