Szymon Bryzek – cztery wiersze

Ilustrował: Jacek Vasina