Michał Rogalski – esej

Ilustrowała: Aleksandra Stachowicz