Michał Ciemniewski – jedno opowiadanie

Ilustrował: Tomasz Grabowicz