Małgorzata Boryczka – jedno opowiadanie

Ilustrowała: Aleksandra Stachowicz