Krzysztof Muszyński – cztery wiersze

Ilustrował: Tomasz Grabowicz