Kazimierz Przybysz – trzy wiersze

Ilustrował: Miłosz Hołody