Kazimierz Fajfer – trzy wiersze

Ilustrował: Jacek Vasina