Jakub Sęczyk – cztery wiersze

Ilustrowała: Natasza Kornobis