Alicja Rosińska – pięć wierszy

Ilustrowała: Maria Horowska