Konkurs

Ogłaszamy konkurs!

 

Na czym polega Wasze zadanie? Napiszcie tekst do zamieszczonego powyżej zdjęcia, zrobionego i wybranego przez samego Mikołaja Grynberga. Najlepsze utwory zainspirowane tą fotografią zostaną opublikowane w lipcowym numerze Tlenu Literackiego oraz w drukowanym numerze zbiorczym. Ponadto – dzięki współpracującemu z nami Wydawnictwu Nisza – zwycięzcy otrzymają „Rejwach” z autografem jego autora. Koniecznie przeczytajcie Regulamin, a potem pióra do rąk!

Oczywiście równocześnie prowadzimy nabór tekstów do części nietematycznej.

 

OSTATNI DZIEŃ przyjmowania tekstów:

na konkurs – 26 maja 2019 roku

do numeru – 1 czerwca 2019 roku

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest redakcja „Tlenu Literackiego”.

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osoby, która napisze, zdaniem Organizatorów, najlepszy tekst do wybranego zdjęcia autorstwa Mikołaja Grynberga.

3. Na Konkurs przyjmowane są polskojęzyczne teksty poetyckie i prozatorskie. Referaty w językach obcych nie będą akceptowane.

4. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden utwór (o objętości do 10 000 znaków ze spacjami).

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie tekstu do 26 maja 2019 roku do godziny 23.59.

6. Zgłoszenie należy wysłać pod adres: redakcja@tlenliteracki.pl, a wiadomość opatrzyć tytułem: „Numer 3. – konkurs”. Teksty niespełniające tych wymogów nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

7. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2019 roku na fanpage’u „Tlenu Literackiego”.

9. Nagrodzony zostanie jeden tekst poetycki i jeden tekst prozatorski.

10. Nagrody nie są wysyłane poza teren Polski.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii oraz do zmiany Regulaminu.

12. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.