Start

„Występujący w stanie wolnym w powietrzu”. A także w Internecie i czasem na papierze.

Kwartalnik. Pogrobowiec „Feerii”, założonych w 2016 roku na wydziale warszawskiej polonistyki.

„Feerie” jednak zapragnęły zginąć, a my chcieliśmy oddechu i życia.

Reagujemy z poezją, prozą, dramatem, esejem oraz tłumaczeniami – a także każdą formą, jaką jesteście w stanie wykreować. Prześlijcie nam swoje teksty, a razem stworzymy aldehydy, amidy, estry, etery, fenole, alkohole, ketony, nitrozwiązki literackie.

Więcej informacji w zakładce Dla Autorów.


Numer 6 Tlenu już dostępny!

CZYTAJ