Zainteresowanych publikacją w naszym czasopiśmie prosimy o nadsyłanie tekstów zgodnych z podanymi wytycznymi:

format tekstu: .doc lub .rtf (jeśli istotny jest układ tekstu, można przesłać go w dwóch formatach: .doc/.rtf i pdf);

objętość: maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami w przypadku utworów prozatorskich i dramatycznych lub 5 utworów poetyckich;

krój i stopień pisma: Times New Roman, 12 pkt;

interlinia: 1,5 wersu;

justowanie: obustronne;

marginesy: 2,5 cm.

Zachęcamy do dołączania do nich podstawowych informacji o autorze (do 70 słów).

W przypadku tekstów (lub ich fragmentów) już opublikowanych zobowiązujemy autora do wskazania miejsca ich publikacji wraz z dokładnymi danymi (która część tekstu została opublikowana, kiedy to nastąpiło).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach przyjętych do publikacji (zmiany są każdorazowo przedstawiane autorowi do akceptacji).

Wszystkie nadesłane utwory (również te nieprzyjęte do ogłoszenia na łamach „Tlenu Literackiego”) mogą zostać wykorzystane w celach naukowych (analiza, interpretacja, krytyka) podczas spotkań Koła Młodej Literatury Uniwersytetu Warszawskiego (https://facebook.com/pg/mlodaliteraturaUW/). Autorzy, którzy nie wyrażają na to zgody, proszeni są o opatrzenie swoich tekstów odpowiednim komentarzem.

Nasz adres: redakcja@tlenliteracki.pl

Najbliższy NABÓR TEKSTÓW: 13 kwietnia 1 czerwca 2019 roku


.
 
Facebook
Follow by Email